ZInterval Schatting Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page

ZInterval_Schatting( <Steekproefproportie>, <Steekproefomvang>, <Betrouwbaarheidsniveau (1-\alpha) > )
Berekent een (1- \alpha) -betrouwbaaheidsinterval van een steekproefproportie van een steekproef met gegeven omvang en betrouwbaarheidsniveau 1-\alpha .
Voorbeeld:
ZInterval_Schatting(0.3, 1200, 0.95) geeft {0.27, 0.33}.
Nota:
Het betrouwbaarheidsniveau (1- \alpha) is het complement van het significantieniveau \alpha
© 2021 International GeoGebra Institute