ZIntervalGemiddelde Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page

ZIntervalGemiddelde( <Lijst met steekproefwaarden>, <σ>, <Niveau> )
Berekent een Z betrouwbaarheidsinterval schatting van een steekproefgemiddelde van de steekproefgegevens, de population standaardafwijking en het betrouwbaarheidsniveau.
De resultaten worden getoond in een lijst als {ondergrens betrouwbaarheid, bovengrens betrouwbaarheid}.
ZIntervalgemiddelde( <Steekproefgemiddelde>, <σ>, <Steekproefgrootte>, <Niveau> )
Berekent een Z betrouwbaarheidsinterval schatting van een steekproefgemiddelde vanuit de beschrijvende waarden, de population standaardafwijking en het betrouwbaarheidsniveau.
De resultaten worden getoond in een lijst als {ondergrens betrouwbaarheid, bovengrens betrouwbaarheid}.
© 2021 International GeoGebra Institute