ZGemiddelde2Schatting Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page

ZGemiddelde2Schatting( <Lijst van de steekproefwaarden 1>, <Lijst van de steekproefwaarden 2>, <σ_1>, <σ_2>, <Betrouwbaarheidsniveau (1-\alpha) > )
Berekent een (1- \alpha) -betrouwbaaheidsinterval van het verschil tussen de twee steekproefgemiddelden van de twee lijsten met gekende populatiestandaardafwijkingen en gegeven betrouwbaarheidsniveau 1-\alpha .
Het betrouwbaarheidsinterval wordt gegeven als een lijst van de vorm {ondergrens, bovengrens}.
Voorbeeld:
ZGemiddelde2Schatting({1, 4, 5, 4, 1, 3, 4, 2}, {2, 1, 3, 1, 2, 5, 2, 4}, sqrt(2), sqrt(1.75), 0.95) geeft {-0.84, 1.84}.
ZGemiddelde2Schatting( <Steekproefgemiddelde 1>, <σ_1>, <Steekproefomvang 1>, <Steekproefgemiddelde 2>, <σ_2>, <Steekproefomvang 2>, <Betrouwbaarheidsniveau (1-\alpha) > )
Berekent een (1- \alpha)-betrouwbaaheidsinterval van het verschil tussen de twee steekproefgemiddelden met gekende populatiestandaardafwijkingen en met gegeven steekproefgemiddelden en betrouwbaarheidsniveau 1- \alpha .
Voorbeeld:
ZGemiddelde2Schatting(3, sqrt(2) , 8 , 2.5, sqrt(1.75), 8 , 0.95) geeft {-0.84, 1.84}.
Het betrouwbaarheidsinterval wordt gegeven als een lijst van de vorm {ondergrens, bovengrens}.
Nota:
Het betrouwbaarheidsniveau (1- \alpha) is het complement van het significantieniveau \alpha
© 2021 International GeoGebra Institute