Weibull Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page

Weibull( <Vorm>, <Schaal>, x )
Creëert de kansdichtheidsfunctie (pdf) van een Weibull verdeling met parameters vorm k en schaal λ.
Weibull( <Vorm>, <Schaal>, <Variabele Waarde> )
Berekent de waarde van de cumulatieve dichtheidsfunctie van een Weibull verdeling voor een waarde v, dit is de kand P(X ≤ v) waarbij X een willekeurige variabele is met een Weibull verdeling met parameters vorm k en schaal λ.
Nota: Geeft de kans voor een gegeven x-coördinaat (of oppervlakte onder de grafiek van de Weibull dichtheidsgrafieklinks van de gegeven x-coördinaat).
Weibull( <Vorm>, <Schaal>, x, <Boolean Cumulatief> )
Als Cumulatief = true, creëert het de cumulatieve dichtheidsfunctie van de Weibull verdeling, anders creëert het de pdf van de Weibull verdeling.

CAS venster

Weibull( <Parameter k>, <Parameter lambda>, <Toevalsveranderlijke> )

Berekent de waarde van de cumulatieve dichtheidsfunctie van een Weibull verdeling voor een waarde v, dit is de kand P(X ≤ v) waarbij X een willekeurige variabele is met een Weibull verdeling met parameters vorm k en schaal λ.

Voorbeeld:
  • Weibull( 0.5, 1, 0) geeft 0.
  • Weibull( 0.5, 1, 1) geeft \frac{ e-1} { e } .
© 2021 International GeoGebra Institute