Views

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page

Wat zijn Vensters

GeoGebra bevat meerdere aparte Vensters voor wiskundige objecten, die dynamisch met elkaar gelinkt zijn. Wanneer een object in één van de vensters gewijzigd wordt, wordt ook zijn voorstelling in de andere vensters aangepast.

Hoofdvensters

Algebra-View.png Menu view algebra.svg Algebra venster :

Het toont de algebraïsche voorstelling van objecten. Deze kan je wijzigen via het (virtueel) toetsenbord (b.v. coördinaten van punten, vergelijkingen).

Graphics-View-empty.png Menu view graphics.png Tekenvenster :

Je kunt er met de muis meetkundige objecten creëren en ze nadien dynamisch aanpassen.

3D-Graphics-View.png
Perspectives algebra 3Dgraphics.svg 3D tekenvenster:

Je kunt er ruimtelijke wiskundige objecten creëren en ze nadien dynamisch aanpassen.

CAS-View.png
Menu view cas.svg CAS venster :

In het 'Computer Algebra Systeem' kan je numerieke en symbolische berekeningen doen.

Spreadsheet-View.png
Menu view spreadsheet.svg Rekenblad :

Je kunt er rekenen met gegevens en statistisch onderzoek doen.

Andere schermen

Menu view construction protocol.svg Overzicht constructiestappen: In deze interactieve lijst van constructiestappen kan je een constructie stap voor stap overlopen.

Menu view probability.svg Waarschijnlijkheidsrekening: Je kunt er berekeningen maken binnen een reeks kansverdelingen en hun grafiek tonen.

© 2022 International GeoGebra Institute