Verfijn dialoogvenster

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page

Om een constructie aan te passen kan je een object herdefiniëren. Let hierbij wel op dat hierbij ook de volgorde van de constructiestappen kan wijzigen.

Nota: Het geherdefinieerde element kan enkel afhangen van eerder gedefinieerde elementen -- misschien moet je de volgorde van de stappen in het Constructie-overzicht aanpassen.

In GeoGebra kan je op meerdere manieren een object herdefiniëren:

 • Selecteer de knop Tool Move.gif Verplaatsen en dubbelklik op een object in het Algebra venster.
  • Bij vrije object kan je nu in het tekstveld Herdefiniëren de algebraïsche voorstelling van het object aanpassen. Klik op de Enter-knop om je wijzigingen te bevestigen.
  • Bij afhankelijke objecten kan je in het dialoogvenster Herdefiniëren het object herdefiniëren.
 • Selecteer de knop Tool Move.gif Verplaatsen en dubbelklik op een object in het Tekenvenster.
  • Wijzig het object toor de naam en de nieuwe definitie in het Invoerveld te typen.
  • Open het EIgenschappenvenster en wijzig de definitie van een object in de tab Basis.
 • Het dialoogvenster opent automatisch wanneer je na het definiëren van een object op een willekeurige lettertoets van je toetsenboer klikt.
Nota:
Gefixeerde objecten kan je niet herdefiniëren. Je moet dan eerst in de tab Basis van het Eigenschappenvenster Object fixeren uitvinken.
Nota:
Je kunt bestaande objecten ook herdefiniëren in het Invoerveld. Typ bijvoorbeeld a:Lijnstuk[A, B] om a te herdefiniëren als een lijnstuk i.p.v. een rechte.


Voorbeelden

Voorbeeld: We willen een bestaand vrij punt A op een bestaande rechte h plaatsen.
- Dubbelklik op A om het venster Herdefiniëren te openen.
- Verander in het tekstveld de definitie van A in Punt[h] en bevestig met Sjabloon:KeyCode.
Om A terug vrij te maken van de rechte kan je het herdefiniëren door het (opnieuw) vrije coördinaten te geven, b.v. A = (1, 2).
© 2024 International GeoGebra Institute