Verfijn dialoogvenster

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken
Accessories dictionary.png
Deze pagina is een deel van de officiële handleiding en kan niet aangepast worden. Graag fouten melden per e-mailKies een versie die kan aangepast worden door gebruikers

Om een constructie aan te passen kan je een object herdefiniëren. Let hierbij wel op dat hierbij ook de volgorde van de constructiestappen kan wijzigen.

Nota: Het geherdefinieerde element kan enkel afhangen van eerder gedefinieerde elementen -- misschien moet je de volgorde van de stappen in het Constructie-overzicht aanpassen.

In GeoGebra kan je op meerdere manieren een object herdefiniëren:

 • Selecteer de knop Tool Move.gif Verplaatsen en dubbelklik op een object in het Algebra venster.
  • Bij vrije object kan je nu in het tekstveld Herdefiniëren de algebraïsche voorstelling van het object aanpassen. Klik op de Enter-knop om je wijzigingen te bevestigen.
  • Bij afhankelijke objecten kan je in het dialoogvenster Herdefiniëren het object herdefiniëren.
 • Selecteer de knop Tool Move.gif Verplaatsen en dubbelklik op een object in het Tekenvenster.
  • Wijzig het object toor de naam en de nieuwe definitie in het Invoerveld te typen.
  • Open het EIgenschappenvenster en wijzig de definitie van een object in de tab Basis.
 • Het dialoogvenster opent automatisch wanneer je na het definiëren van een object op een willekeurige lettertoets van je toetsenboer klikt.
Nota:
Gefixeerde objecten kan je niet herdefiniëren. Je moet dan eerst in de tab Basis van het Eigenschappenvenster Object fixeren uitvinken.
Nota:
Je kunt bestaande objecten ook herdefiniëren in het Invoerveld. Typ bijvoorbeeld a:Lijnstuk[A, B] om a te herdefiniëren als een lijnstuk i.p.v. een rechte.


Voorbeelden

Voorbeeld: We willen een bestaand vrij punt A op een bestaande rechte h plaatsen.
- Dubbelklik op A om het venster Herdefiniëren te openen.
- Verander in het tekstveld de definitie van A in Punt[h] en bevestig met Sjabloon:KeyCode.
Om A terug vrij te maken van de rechte kan je het herdefiniëren door het (opnieuw) vrije coördinaten te geven, b.v. A = (1, 2).
© 2024 International GeoGebra Institute