Veelhoek Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page

Veelhoek( <Punt>, ..., <Punt> )
Creëert een veelhoek, gedefinieerd door de gegeven punten.
Veelhoek((1, 1), (3, 0), (3, 2), (0, 4)) creëert een vierhoek.
Veelhoek( <Punt>, <Punt>, <Aantal hoekpunten n> )
Creëert een regelmatige veelhoek met n hoekpunten.
Voorbeeld:
Veelhoek((1, 1), (4, 1), 6) creëert een regelmatige zeshoek.
Veelhoek( <Lijst met punten> )
Creëert een veelhoek, gedefinieerd door de punten in de lijst.
Voorbeeld:
Veelhoek({(0, 0), (2, 1), (1, 3)}) creëert een driehoek.
Veelhoek( <Punt>, <Punt>, <Aantal hoekpunten>, <Richting> )
Creëert een regelmatige veelhoek met n hoekpunten waarbij Richting de ligging bepaalt (b.v. een vlak dat evenwijdig ligt met de veelhoek.
Nota: Zie ook de knoppen Tool Polygon.gif Veelhoek en Tool Regular Polygon.gif Regelmatige Veelhoek.
Zie ook de knoppen Tool Polygon.gif Veelhoek en Tool Regular Polygon.gif Regelmatige Veelhoek.
© 2021 International GeoGebra Institute