UitrekkenLoodrecht Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page

UitrekkenLoodrecht[ <Object>, <Vector> ]
Het object is wordt uitgerekt evenwijdig met de gegeven vector, zo dat de afstand van elk punt tot de rechte door het startpunt van de vector en loodrecht op de vector vermenigvuldigd wordt met een factor gelijk aan de lengte van deze vector. D.w.z. punten op de rechte door het startpunt van de vector en loodrecht op deze vector blijven op hun plaats.
UitrekkenLoodrecht[ <Object>, <Rechte>, <Factor> ]
Het object is wordt uitgerekt loodrecht op de gegeven rechte met de gegeven factor. D.w.z. punten op de rechte blijven op hun plaats en de afstand van de andere punten tot de rechte wordt vermenigvuldigd met de gegeven factor.
© 2021 International GeoGebra Institute