Trapdiagram Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page

Trapdiagram( <Lijst met punten> )
Tekent een trapdiagram vanuit de gegeven lijst met punten. Elk punt is verbonden met het volgende punt in de lijst door een horizontaal lijnstuk.
Voorbeeld: Trapdiagram({(1, 1), (3, 2), (4, 5), (5, 7)})
Trapdiagram( <Lijst met punten>, <Boolean verbind> )
Tekent een trapdiagram vanuit de gegeven lijst met punten. Als verbind = false, wordt een horizontaal lijnstuk getekend naar de x-coördinaat van het volgende punt, maar er wordt geen verticaal lijnstuk getekend. Als verbind = true, wordt elk punt verbonden met het volgende punt in de lijst door een horizontaal en een verticaal lijnstuk.
Voorbeeld: Trapdiagram({(1, 1), (3, 2), (4, 5), (5, 7)}, true)
Trapdiagram( <Lijst met x-coördinaten, <Lijst met y-coördinaten> )
Tekent een trapdiagram vanuit de gegeven lijst met coördinaten. Elk punt is verbonden met het volgende punt in de lijst door een horizontaal lijnstuk.
Voorbeeld: Trapdiagram({1, 3, 4, 5}, {1, 2, 5, 7})
Trapdiagram( <Lijst met x-coördinaten>, <Lijst met y-coördinaten>, <Boolean verbind> )
Tekent een trapdiagram vanuit de gegeven lijst met coördinaten. Als verbind = false, wordt een horizontaal lijnstuk getekend naar de x-coördinaat van het volgende punt, maar er wordt geen verticaal lijnstuk getekend. Als verbind = true, wordt elk punt verbonden met het volgende punt in de lijst door een horizontaal en een verticaal lijnstuk.
Voorbeeld: Trapdiagram({1, 3, 4, 5}, {1, 2, 5, 7}, false)
Trapdiagram( <Lijst met x-coördinaten>, <Lijst met y-coördinaten>, <Boolean verbind>, <Puntstijl> )
Tekent een trapdiagram zoals beschreven hierboven.
De mogelijke waarden voor Puntstijl -2, -1, 0, 1, -1 bepalen hoe het punt getekend wordt:
0 = er worden geen punten getekend
1 = volle punten langs rechts
2 = volle punten langs rechts, open punten langs links
-1 = volle punten langs links
-2 = volle punten langs links, open punten langs rechts
Voorbeeld: Trapdiagram({1, 3, 4, 5}, {1, 2, 5, 7}, false, 1)
© 2021 International GeoGebra Institute