TekstIrrationaal Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page

TekstIrrationaal( <Getal> )
Creëert een tekst waarin een getal geschreven wordt in de vorm \frac{a+b\sqrt{c}}{d}.
Voorbeeld:
  • TekstIrrationaal(2.414213562373095) creëert de tekst 1 + \sqrt{2}
  • TekstIrrationaal(2.439230484541326) creëert de tekst \frac{7+3 \sqrt{3} }{5}
TekstIrrationaal( <Getal>, <Lijst> )
Creëert een tekst waarin een getal geschreven wordt als veelvouden van de constanten in de lijst. Wanneer de lijst leeg is, wordt een lijst van gangbare constanten gebruikt.
Voorbeeld:
  • TekstIrrationaal(3.718281828459045, {exp(1)}) geeft e + 1
  • TekstIrrationaal(5.382332347441762, {sqrt(2), sqrt(3), sqrt(5)}) geeft \sqrt{5} + \sqrt{3} + \sqrt{2}
  • TekstIrrationaal(1.693147180559945, {ln(2)}) geeft \ln(2) + 1
TekstIrrationaal( <Punt> )
Creëert een tekst waarin de coördinaten van het punt geschreven worden als \frac{a+b\sqrt{c}}{d}.
Voorbeeld:
TekstIrrationaal((2.414213562373095, 1.414213562373095)) geeft (1 + \sqrt{2}, \sqrt{2})
Nota:
  • De teksten worden in LaTeX-formaat geschreven.
  • Omdat het commando met een afgerond decimaal getal als input werkt, is het resultaat soms onverwacht
  • Wanneer geen geschikte uitdrukking gevonden wordt, is de output opnieuw het getal zelf.
Voorbeeld: TekstIrrationaal(1.23456789012345) geeft 1.23456789012345.
© 2021 International GeoGebra Institute