TekstAlsBreuk Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page


TekstAlsBreuk( <Getal> )
Zet een getal om in een breuk, getoond als een (LaTeX) tekstobject in het Tekenvenster.
Voorbeeld: a: y = 1.5 x + 2 is een rechte. TekstAlsBreuk(Helling(a)) geeft de breuk 3/2 als een tekst.
TekstAlsBreuk( <Punt> )
Toont de coördinaten van een punt als een breuk in het Tekenvenster.
Voorbeeld: A=(1.33,0.8) is een puint. TekstAlsBreuk(A) geeft de coördinaten \left( \frac{133}{100} ,\frac{4}{5} \right) als een tekst.
© 2021 International GeoGebra Institute