TabeLT Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page

TabeLT( <Lijst>, <Lijst>, ... )
Creëert een tekst die een tabel bevat met de lijstobjecten.
Nota: Standaard bepaalt elke lijst een nieuwe rij in de tabel.
Voorbeeld:
 • TabeLT({x^2, 4}, {x^3, 8}, {x^4, 16}) creëert een tabel als tekstobject met drie rijen en twee kolommen. Alle elementen worden links uitgelijnd.
 • TabeLT(Rij(i^2, i, 1, 10)) creëert een tabel als tekstobject met een rij. Alle elementen worden links uitgelijnd.
TabeLT( <Lijst>, <Lijst>, ..., <Uitlijning tekst> )
Creëert een tekst die een tabel bevat met de lijstobjecten. De optionele tekst “Uitlijning tekstt” bepaalt de oriëntatie en uitlijning van te tekst.
Nota: mogelijke waarden zijn "vl", "vc", "vr", "v", "h", "hl", "hc", "hr". Standaardwaarde is "hl".
 • "v" = verticaal, d.w.z. de lijsten zijn kolommen
 • "h" = horizontaal,d.w.z. de lijsten zijn rijen
 • "l" = links uitgelijnd
 • "r" = rechts uitgelijnd
 • "c" = gecentreerd
 • "." = uitlijning volgens decimale punt
Voorbeeld:
 • TabeLT({1, 2, 3, 4}, {1, 4, 9, 16}, "v") creëert een tekst met twee kolommen en vier rijen die links uitgelijnd wordt.
 • TabeLT({1, 2, 3, 4}, {1, 4, 9, 16}, "h") creëert een tekst met twee rijen en vier kolommen die links uitgelijnd wordt.
 • TabeLT({11.2, 123.1, 32423.9, "234.0"}, "vr") creëert een tekst met een kolom die rechts uitgelijnd wordt.
 • TabeLT({11.2, 123.1, 32423.9, "234.0"}, "v.") creëert een kolom met getallen, uitgelijnd op het decimale punt.

Het is mogelijk om diverse symbolen in te voeren:

 • verschillende types van haakjes: ||||, ||, {}, [] of ()
 • horizontale scheidingslijnen: _
 • verticale scheidingslijnen |
 • verschillende kleuren
Voorbeeld:
 • TabeLT({1,2},{3,4},"c|_") voor de tabel TabellaTesto.png ;
 • TabeLT({{1, 2, 3, 4}, {1, 2, 3, 4}, {1, 2, 3, 4}, {1, 2, 3, 4}, {1, 2, 3, 4}}, "-/|_v")
voor Tabslsc.png (geen scheidingslijnen binnen de tabel)
 • TabeLT({{1, 2, 3, 4}, {1, 2, 3, 4}, {1, 2, 3, 4}, {1, 2, 3, 4}, {1, 2, 3, 4}}, "|11001 _110001 h")
voor Tabla2 .PNG geven 1-en 0-en aan of je verticale of horizontale randen wil tonen.
 • TabeLT({{1, 2, 3, 4},{5,6,7,8}}, "|11011_101")
voor Tabcol.png
Voorbeeld: om kolommen samen te voegen
 • TabeLT({{"\textbf{Cercle}"}, {TabeLT[{{"Rayon", "r "}, {"Aire", "π r²"}, {"Circonférence", "2 π r"}}, "cc |010_0110"]}}, "_111 |11 c")
voor TabFusCol.png
Voorbeeld: voor een stelsel van vergelijkingen
 • TabeLT({{"2x+3y=5", "5x+8y=12"}}, "{v")
voor Tabla3 .PNG


Voorbeeld: Het is ook mogelijk om voor verschillende rijen verschillende kleuren te gebruiken:
 • TabeLT({{"\black{1,2,3,4}", "\blue{2,4,6,8}", "\green{3,6,9,12}", "\red{4,8,12,16}"}}, "vr")
voor TableauLignesCouleurs.PNG
© 2021 International GeoGebra Institute