TMeanEstimate Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page

TMeanEstimate( <Lijst van steekproefgegevens>, <Niveau> )
Berekent een t betrouwbaarheidsinterval van een steekproefgemiddeldemet een betrouwbaarheid Niveau. Het resultaat wordt getoond in de vorm van een lijst van de vorm {onderste betrouwbaarheidslimiet, bovenste betrouwbaarheidslimiet}.
TMeanEstimate( <Steekproefgemiddelde>, <Steekproef standaardafwijking>, <Steekproefgrootte>, <Niveau> )
Berekent een t betrouwbaarheidsinterval van een steekproefgemiddeldemet een betrouwbaarheid Niveau. Het resultaat wordt getoond in de vorm van een lijst van de vorm {onderste betrouwbaarheidslimiet, bovenste betrouwbaarheidslimiet}.
© 2021 International GeoGebra Institute