TIntervalGemiddelde Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page

TItervalGemiddelde( <Lijst met steekproefwaarden>, <Niveau> )
Berekent een t betrouwbaarheidsinterval van een steekproefgemiddelde vanuit de gegeven steekproefwaarden en het gegeven betrouwbaarheidsnieveau. De resultaten worden getoond in een lijst vande vorm {ondergrens betrouwbaarheid, bovengrens betrouwbaarheid}.
TItervalGemiddelde( <Steekproefgemiddelde>, <Steekproef standaardafwijking>, <Steekproefgrootte>, <Niveau> )
Berekent een t betrouwbaarheidsinterval van een steekproefgemiddelde vanuit de gegeven beschrijvende maten en het gegeven betrouwbaarheidsnieveau. De resultaten worden getoond in een lijst vande vorm {ondergrens betrouwbaarheid, bovengrens betrouwbaarheid}.
© 2021 International GeoGebra Institute