Som Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page

Som( <Lijst> )
Berekent de som van alle elementen in een lijst.
Voorbeeld:
 • Som({1, 2, 3}) geeft het getal a = 6.
 • Som({x^2, x^3}) geeft f(x) = x2 + x3.
 • Som(Rij[ i, i, 1, 100 ])geeft het getal a = 5050.
 • Som({(1, 2), (2, 3)}) geeft het punt A = (3, 5).
 • Som({(1, 2), 3}) geeft het punt B = (4, 5).
 • Som({"a", "b", "c"}) geeft de tekst "abc".
Som( <Lijst>, <Aantal Elementen> )
Berekent de som van de eerste n elementen in de lijst.
Voorbeeld:
Som({1, 2, 3, 4, 5, 6}, 4) geeft het getal a = 10.
Som( <Lijst>, <Lijst van Frequenties> )
Berekent de som van alle elementen in een lijst, rekening houdend met hun frequenties.
Voorbeeld:
Som({1, 2, 3, 4, 5}, {3, 2, 4, 4, 1}) geeft a = 40.
Nota: Dit commando werkt voor getallen, punten, vectoren, tekst en functies.

CAS venster

Som[ <Lijst> ]
Berekent de som van alle elementen in een lijst.
Voorbeeld:
 • Som({1, 2, 3}) geeft 6.
 • Som({a, b, c}) geeft a + b + c.
Som( <Uitdrukking>, <Variabele t>, <Startwaarde>, <Eindwaarde> )
Berekent de som \sum_{t=Startwaarde}^{Eindwaarde}f(t). De eindwaarde mag oneindig zijn.
Voorbeeld:
 • Som(i^2, i, 1, 3) geeft 14.
 • Som(r^i, i, 0, n) geeft \frac{r^{n+1} }{r - 1} - \frac{1}{r - 1}.
 • Som((1/3)^i, i, 0, Infinity) geeft \frac{3}{2}.
© 2021 International GeoGebra Institute