SigmaXX Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page

SigmaXX( <Lijst met punten> )
Berekent de som van de kwadraten van de x-coördinaten van de gegeven punten.
Voorbeeld: SigmaXX({ (-3, 4), (-1, 4), (-2, 3), (1, 3), (2, 2), (1, 5) }) geeft 20.
SigmaXX( <Lijst met waarnemingsgetallen> )
Berekent de som van de kwadraten van de gegeven getallen.
Voorbeeld: SigmaXX({1,2,3}) geeft 14.
SigmaXX( <Lijst met waarnemingsgetallen>, <Lijst met frequenties> )
Berekent de som van de kwadraten van de gegeven getallen, rekening houdend met hun frequentie.
Voorbeeld: SigmaXX( {1, 2, 3, 4, 5}, {4, 5, 7, 2, 1} ) geeft 144.
© 2021 International GeoGebra Institute