SetValue Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page


SetValue( <Booleaanse variabele>, <0|1> )
Bepaalt de waarde van een booleaanse variabele of aanvinkvakje als: 1 = true, 0 = false
Voorbeeld: Voor de Booleaanse variabele b bepaalt SetValue(b,1) de waarde van b als true.
SetValue( <Object>, <Object> )
A is het eerste object en B het tweede object. Wanneer A een vrij object is of een punt, beperkt tot een pad of regio (zie [Meetkundige Objecten]], wordt zjn waarde gelijkgesteld aan de huidige waarde van B (d.w.z. dat de waarde van A niet verandert wanneer achteraf B wijzigt).
Voorbeeld: Voor een functie f definieert SetValue(f, RandomElement({cos(x), 3x+2, ln(x)})) f als een van de functies uit de lijst.
SetValue( <Lijst>, <Getal>, <Object> )
Met n het gegeven <Getal>, definieert het commando het n-de element van een gegeven lijst als de huidige waarde van het object.
© 2021 International GeoGebra Institute