SetTooltipMode Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page

SetTooltipMode( <Object>, <Getal> )
Het getal bepaalt de inhoud van de Tooltip voor een gegeven object volgens volgende tabel:
Getal Mode
0 Automatisch
1 Aan
2 Uit
3 Titel
4 Volgende cel
Tooltips zijn teksten die naast je muisaanwijzer verschijnen wanneer je hem over een object in het Tekenvenster beweegt.
Automatisch
Tooltips worden enkel getoond wanneer het algebravenster actief is.
Aan
Tooltips worden steeds getoond.
Uit
Tooltips worden niet getoond.
Titel
De titel van het object wordt gebruikt als tooltip.
Volgende cel
Wanneer het object is een cel is in het Rekenvenster, dan wordt de cel rechts ervan gebruikt als tooltip.
© 2023 International GeoGebra Institute