ResidueleVariantie Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page

ResidueleVariantie( <Lijst met punten>, <Functie> )
Berekent de som van de kwadratische afwijkingen (sum of squared errors SSE) tussen de y-waarden van de punten in de lijst en de functiewaarden van de x-waarden in de lijst.
© 2021 International GeoGebra Institute