Rekenblad

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page


Rekenblad

Standaard wordt het Menu view spreadsheet.svg Rekenblad geopend naast het Menu view graphics.svg Tekenvenster. De Knoppenbalk wordt bovenaan het scherm getoond met de knoppen Ongedaan maken / Opnieuw in de rechterbovenhoek.

Spreadsheet-View.png


Rekenblad

Het Menu view spreadsheet.svg Rekenblad hoort bij de Schermindeling Rekenblad, maar je kunt het ook toevoegen in andere schermindelingen via het menu Beeld.

Het Menu view spreadsheet.svg Rekenblad aanpassen

Je kunt het Menu view spreadsheet.svg Rekenblad aanpassen:

 • Klik op het icoon Menu-options.svg Voorkeuren en selecteer Menu view spreadsheet.svg Rekenblad (GeoGebra Desktop)
 • Open Stylingbar icon spreadsheet.svg de opmaakwerkbalk van het Rekenblad en selecteer and selecting Menu-options.svg Voorkeuren (GeoGebra Web en Tablet Apps)

In het dialoogvenster kan je de opmaak aanpassen volgende opties selecteren:

 • Toon Invoerveld
 • Toon roosterlijnen
 • Toon koppen van kolommen en/of koppen van rijen
 • Show verticale of horizontale schuifbalken

Je kunt het Menu view spreadsheet.svg Rekenblad ook aanpassen door

 • Gebruik knoppen en aanvinkvakjes of Tooltips toe te staan
 • een "=" te vragen voor commando'
 • Automatisch Aanvullen te gebruiken

Wiskundige Objecten creëren

In het Menu view spreadsheet.svg Rekenblad heeft elke cel een specifieke naam.

Voorbeeld: De cel in kolom A en rij 1 heet A1.
Nota: Deze celnamen kan je gebruiken in uitdrukkingen en Commando's om de inhoud van een specifieke cel te bepalen.

Directe invoer en commando's

In de cellen van het rekenblad kan je niet alleen getallen, maar alle types van objecten invoeren (b. v. coördinaten van een punt, Functies, Commando's).

Relatieve Celnamen

Wanneer je de inhoud van een cel kopiëert in een andere cel worden alle verwijzingen aangepast naar de plaats van deze tweede cel.

Voorbeeld: A1=1, A2=2. In B1 typ je: (A1, A1). Wanneer je de inhoud van B1 kopieert naar B2 (met de toetsencombinaties Sjabloon:KeyCode, Sjabloon:KeyCode of door het hoekpunt van de cel te slepen) krijg je (A2, A2) in B2.

Om dit te verhinderen kan je het teken $ typen voor het adres van rij en/of kolom van de cel.

Nota: Op Mac OS zijn de toetscombinaties voor kopiëren en plakken Sjabloon:KeyCode en Sjabloon:KeyCode

Gegevens invoeren in het Menu view spreadsheet.svg Rekenblad

Manuele invoer en Commando's

Naast het rechtstreeks typen van gegevens in de cellen van het Menu view spreadsheet.svg Rekenblad, kan je ook de commando's KolomVullen, RijVullen of CellenVullen gebruiken. Je kunt ook rechtsklikken op een object en de optie Gegevens naar rekenblad selecteren.

Gegevens kopiëren van het Menu view algebra.svg Algebra venster

Je kunt objecten verslepen van het Menu view algebra.svg Algebra venster naar het Menu view spreadsheet.svg Rekenblad. Versleep je een lijst, dan zullen de elementen van de lijst horizontaal in het rekenblad geplakt worden, beginnend bij de cel waar je de muisknop los liet. Klik je op de Sjabloon:KeyCode toets tijdens het slepen, dan verschijnt er een dialoogvenster bij het loslaten van de muisknop. Hierin kan je aangeven of je de geplakte objecten wil definiëren als Vrij of afhankelijk, en ook of je de gekopieerde objecten verticaal wil plaatsen (vink de optie Transponeer aan).

Gegevens kopiëren vanuit andere Rekenblad software

GeoGebra laat toe om gegevens te kopiëren in het Menu view spreadsheet.svg Rekenblad vanuit andere Rekenblad sorftware (b.v. Excel).

 • Selecteer de gegevens en kopieer de gegevens die je wil invoeren. Je kunt hierbij de toetsencombinatie Sjabloon:KeyCode (Mac OS: Sjabloon:KeyCode) gebruiken om de gegevens te kopiëren nar het klembord van je computer.
 • Open een GeoGebra-scherm en toon het Menu view spreadsheet.svg Rekenblad.
 • Klik op de cel in het rekenblad waarin je de eerste waarde wil plaatsen (b.v. cel A1).
 • Plak de gegevens vanuit het klembord van je computer naar het Menu view spreadsheet.svg Rekenblad. Je kunt hierbij de toetsencombinatie Sjabloon:KeyCode (Mac OS: Sjabloon:KeyCode) gebruiken.

.

Gegevens importeren vanuit andere toepassingen

Je kunt gegevens vanuit andere toepassingen kopiëren wanneer ze opgeslagen werden in de formaten .txt, .csv and .dat formats. Klik met de rechtermuisknop op een lege cel in het Menu view spreadsheet.svg Rekenblad, en selecteer de optie Importeer databestand... .

Nota: GeoGebra gebruikt een punt Sjabloon:KeyCode bij decimale getallen, en een komma Sjabloon:KeyCode om velden te scheiden. Controleer vooraf in de databestanden of dat ook daar het geval is.

Knoppenbalk van het Rekenblad

De Rekenblad Knoppenbalk bevat een aantal Knoppen waarmee je objecten kan creëren in het Menu view spreadsheet.svg Rekenblad. Elk item in de Gereedschappenbalk staat voor een rolmenu met een selectie van verwante knoppen. Om een rolmenu te openen klik je op de basisknop in de knoppenbalk (GeoGebra Web en Tablet Apps) of op het driehoekje rechtsonder van het icoon (GeoGebra Desktop).

Toolbar-Spreadsheet.pngNota:' De Knoppen van het Rekenblad zijn gerangschikt naar de aard van de objecten die gecreëerd worden. Zo zijn staan Knoppen voor statistisch onderzoek samen gerangschikt onder de knop Mode onevarstats.svg Onderzoek één variabele.

Weergave van Wiskundige Objecten

Weergave van objecten uit het Rekenblad in andere schermen

Wanneer mogelijk, wordt de grafische weergave van een object in een cel van het Rekenblad ook onmiddellijk getoond in het Menu view graphics.svg Tekenvenster. De naam van het object is dan ook de naam van de cel waarin het het object creëerde(v. b. A5, C1).

Nota: Standaard worden objecten in het Rekenblad gedefinieerd als hulpobjecten in het Menu view algebra.svg Algebra venster. Je kunt deze objecten tonen of verbergen door hulpobjecten te selecteren in het Context Menu of door het icoon Stylingbar algebraview auxiliary objects.svg hulpobjecten aan te klikken in de opmaakwerkbalk van het Algebra venster.]

Gegevens uit het Rekenblad gebruiken in andere vensters

Je kan gegevens uit het Rekenblad verwerken door meerdere cellen te selecteren en rechts te klikken (Mac OS: Sjabloon:KeyCode-klikken) op deze selectie. Hierop verschijnt een Context Menu . Kies hierin het Creëer en selecteer de gewenste optie (Lijst, Puntenlijst, Matrix, Tabel, Veelhoekige lijn en Bewerkingstabel).

Bewerkingstabel

Voor een functie met twee parameters kan je een 'Bewerkingstabel creëren met waarden van de eerste parameter in de bovenste rij en waarden van de tweede parameter in de linkerkolom. Het functievoorschrift voer je in in de cel linksboven.

Na het invoeren van het functievoorschrift en de waarden van de parameters kan je de rechthoek van de Bewerkingstabel afbakenen met de muis. Klik dan met de rechtermuisknop (Mac OS: Sjabloon:KeyCode-klik) op de selectie en kies de optie Creëer > Bewerkingstabel in het Context Menu.

Voorbeeld: A1 = x y, A2 = 1, A3 = 2, A4 = 3, B1 = 1, C1 = 2 en D1 = 3. Selecteer de cellen A1:D4 met de muis. Klik dan met de rechtermuisknop (Mac OS: Sjabloon:KeyCode-klik) op de selectie en kies de optie Creëer > Bewerkingstabel in het Context Menu om een tabel te creëren met het resultaat van het invullen van de waarden in de gegeven functie.

Opmaakwerkbalk van het Rekenblad

De opmaakwerkbalk van het Rekenblad bevat knoppen om

 • het Invoerveld te tonen of te verbergen (GeoGebra Desktop)
 • de tekststijl te wijzigen in Stylingbar text bold.svg vet of Stylingbar text italic.svg cursief
 • de uitlijning te bepalen als Stylingbar spreadsheet align left.svg links, Stylingbar spreadsheet align center.svg gecentreerd, of Stylingbar spreadsheet align right.svg rechts
 • de achchtergrondkleur Stylingbar color white.svg van een cel te bepalen
 • de celranden te bepalen (GeoGebra Desktop)
 • het Menu-options.svg Eigenschappen venster te openen (GeoGebra Web en Tablet Apps)
 • bijkomende Stylingbar dots.svg vensters te openen in het GeoGebra scherm (GeoGebra Web en Tablet Apps)
© 2021 International GeoGebra Institute