Regressieanalyse Macro

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page Sjabloon:Tool

Selecteer twee kolommen met gekoppelde cijfergegevens in het Rekenblad en klik op de knop. In een dialoogvenster zie je de grafiek en de statistische regressieanalyse van de gegevens. Het dialoogvenster heeft vier deelschermen: een statistisch scherm, een datascherm en twee grafische schermen. Het tweede scherm kan je openen via het menu opties.
Het dialoogvenster opent met een puntenplot van de gegevens. In het drop-down menu onder de grafiek kan je verschillende regressiemodellen kiezen. Het gekozen model wordt getekend en onderaan zie je de bijhorende vergelijking.

Zie ook de pagina Regressie.

© 2021 International GeoGebra Institute