RSquare Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page

RSquare( <Lijst met punten>, <Functie> )
Berekent de Determinatiecoëfficiënt R² = 1-SSE/Syy, tussen de y-waarden van de punten in de lijst en de functiewaarden van de x-waarden in de lijst.
Voorbeeld:
RSquare({(-3, 2), (-2, 1), (-1, 3), (0, 4), (1, 2), (2, 4), (3, 3), (4, 5), (6, 4)}, 0.5x + 2.5) geeft 0.28.
© 2021 International GeoGebra Institute