Oppervlak Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page

Oppervlak( <Functie>, <Hoek> )
Creëert het 3D cartesiaans parameteroppervlak dat je bekomt door de grafiek van de gegeven functie te wentelen rond de x-as over een gegeven hoek.
Oppervlak( <Uitdrukking>, <Uitdrukking>, <Uitdrukking>, <Parameter Variabele 1>, <Beginwaarde>, <Eindwaarde>, <Parameter Variabele 2>, <Beginwaarde>, <Eindwaarde> )
Creëert het 3D cartesiaanse parameteroppervlak voor de gegeven x-uitdrukking(eerste <Uitdrukking>), y-uitdrukking(tweede <Uitdrukking>) en z-Uitdrukking(derde <Uitdrukking>), met twee <Parameter Variabelen> binnen gegeven intervallen [<Beginwaarde>, <Eindwaarde>].

Praktisch.: Noteer eerst de parametervergelijkingen voor de variabelen x, y en z en daarna de twee parameters met hun begin- en eindwaarde.

Voorbeeld: r en R zijn twee positieve reële getallen: Oppervlak((R + r cos( u)) cos(v) , (R + r cos( u)) sin(v) , r sin(u ), u, 0, 2 π , v, 0, 2 π) creëert de torus, gegenereerd door een cirkel met straal r waarvan het middelpunt op een afstand R rond de z-as draait.
Nota:
  • De Eindwaarde moet groter zijn dan de Beginwaarde en beide moeten eindig zijn.
  • x, y en z zijn niet toegestaan als parametervariabelen.
© 2021 International GeoGebra Institute