Onderzoek één variabele Macro

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page Sjabloon:Tool

Selecteer een aantal cellen of kolommen met cijfergegevens in het Rekenblad en selecteer de knop, zodat een nieuw scherm, de module statistiek, opent.
Hierin kan je een of twee grafische voorstellingen tonen van deze gegevens en de bijhorende beschrijvende statistische maten. Je kunt de grafische voorstellingen exporteren als afbeelding, maar ook naar het tekenvenster om er eventueel bijkomende informatie aan toe te voegen.
Nota: Gegevens in twee kolommen worden steeds geïnterpreteerd als gegevens met bijhorende frequenties. Je hoeft op geen enkele manier aan te geven dat het om waarden en frequenties gaat. Typ dus losse gegevens nooit in twee kolommen.
© 2021 International GeoGebra Institute