Middelloodlijn Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page

Middelloodlijn( <Lijnstuk> )
Geeft de middelloodlijn van een lijnstuk.
Middelloodlijn( <Punt>, <Punt> )
Geeft de middelloodlijn van een lijnstuk door twee gegeven punten.
Middelloodlijn( <Punt>, <Punt>, <Richting>)
Geeft de middelloodlijn van een lijnstuk door twee gegeven punten loodrecht op de gegeven richting. <Richting> kan een vector zijn, een as, een rechte of lijnstuk.
Nota: Zie ook de knop Tool Perpendicular Bisector.gif Middelloodlijn .
© 2021 International GeoGebra Institute