MeetkundigePlaats Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page

MeetkundigePlaats( <Punt Q van MP>, <Punt P> )
Geeft de meetkundige plaats van het punt Q, afhankelijk van het puint P.
Nota: Het punt P moet een punt op een object zijn (b.v.: rechte, lijnstuk, cirkel ...).
MeetkundigePlaats( <Punt Q van MP>, <Schuifknop> )
Geeft de meetkundige plaats van het punt Q, afhankelijk van de waarde van een schuifknop t.
MeetkundigePlaats( <Raakveld>, <Punt> )
Geeft de kromme van de meetkundige plaats volgens het raakveld voor het gegeven punt.
MeetkundigePlaats( <f(x,y)>, <Punt> )

Geeft de kromme van de meetkundige plaats volgens de oplossing van de differentiaalvergelijking \frac{dy}{dx}=f(x,y). De oplossing wordt numeriek berekend.

Meetkundige plaatsen zijn een specifiek type van objecten en zijn steeds hulpobjecten. Ze zijn het resultaat van sommige Discrete wiskunde Commando's of Los Op Commando. Meetkundige plaatsen zijn paden en kunnen gebruikt worden in pad-gerelateerde commando's als Punt. Hun eigenschappen hangen af hoe ze verkregen worden b.v. Omtrek Commando en Eerste Commando.

Nota: Zie ook de knop Tool Locus.gif Meetkundige plaats.
Waarschuwing Waarschuwing: Een meetkundige plaats is ongedefinieerd wanneer het bepaalde punt het resutaat is van een Punt Commando met twee parameters, of een PadParameter Commando.


© 2021 International GeoGebra Institute