Loodlijn Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page

Loodlijn( <Punt>, <Rechte> )
Creëert een rechte door het punt loodrecht op de gegeven rechte.
Voorbeeld:
c: -3x + 4y = -6 is een rechte en A = (-2, -3) is een punt. Loodlijn( A, c ) geeft de rechte d: -4x - 3y = 17.
Loodlijn( <Punt>, <Lijnstuk> )
Creëert een rechte door het punt loodrecht op het gegeven lijnstuk.
Voorbeeld:
c is het lijnstuk tussen de punten A = (-3, 3) en B = (0, 1). Loodlijn( A, c ) creëert de rechte d: -3x + 2y = 15.
Loodlijn( <Punt>, <Vector> )
Creëert een rechte door het punt loodrecht op de gegeven vector.
Voorbeeld:
u is een vector tussen twee punten: u = Vector( (5, 3), (1, 1) ) en A = (-2, 0) is een punt. Loodlijn( A, u ) geeft de rechte c: 2x + y = -4.
Nota: Zie ook de knop Tool Perpendicular Line.gif Loodlijn.
Loodlijn( <Punt>, <Vlak> )
Creëert een loodlijn op het vlak door een gegeven punt.
Loodlijn( <Rechte> , <Rechte> )
Creëert een loodlijn op de gegeven rechten door het snijpunt van beide rechten.
Loodlijn( <Punt>, <Richting>, <Richting> )
Creëert een loodlijn op de gegeven richtingen (dat kunnen zowel rechten als vectoren zijn) door het gegeven punt.
Loodlijn( <Punt>, <Rechte>, <Context> )
Creëert een loodlijn op de gegeven rechte door het gegeven punt afhankelijk van de context.
Voorbeeld:
  • Loodlijn( <Punt>, <Rechte>, <Vlak> ) creëert een loodlijn op de gegeven rechte door het punt en evenwijdig aan het vlak.
Nota: Dit commando geeft als resultaat onbepaald wanneer het punt op de rechte ligt in 3D.
  • Loodlijn( <Punt>, <Rechte>, Vlak) creëert een loodlijn op de gegeven rechte door het punt. De twee rechten hebben een snijpunt.
© 2021 International GeoGebra Institute