Logistisch Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page

Logistisch( <Gemiddelde>, <Schaal>, x )
Creëert de kansdichtheidsfunctie (pdf) van de logistische verdeling met als parameters gemiddelde μ en schaal s.
Logistisch( <Gemiddelde>, <Schaal>, <Variabele Waarde> )
Berekent de waarde van de cumulatieve dichtheidsfunctie van de logistische verdeling voor een variabele v, dit is de kans P(X ≤ v) waarbij X een willekeurige variabele is met een logistische verdeling bepaald door de parameters gemiddelde μ en schaal s.
Nota: geeft de kans voor een gegeven x-coördinaat (of oppervlakte onder de grafiek van de logistische dichtheidsfunctie links van de gegeven x-coördinaat).
Logistisch( <Gemiddelde>, <Schaal>, x, <Boolean Cumulatief> )
Als Cumulatief = true, wordt de cumulatievedichtheidsfunctie gecreërd, anders de pdf van de logistische verdeling.

CAS Venster

Logistisch( <Gemiddelde>, <Schaal>, x )
Creëert de kansdichtheidsfunctie (pdf) van de logistische verdeling met als parameters gemiddelde μ en schaal s.
Logistisch( <Gemiddelde>, <Schaal>, <Variabele Waarde> )
Berekent de waarde van de cumulatieve dichtheidsfunctie van de logistische verdeling voor een variabele v, dit is de kans P(X ≤ v) waarbij X een willekeurige variabele is met een logistische verdeling bepaald door de parameters gemiddelde μ en schaal s.
Nota: geeft de kans voor een gegeven x-coördinaat (of oppervlakte onder de grafiek van de logistische dichtheidsfunctie links van de gegeven x-coördinaat).
Logistisch( <Gemiddelde>, <Schaal>, x, <Boolean Cumulatief> )
Als Cumulatief = true, wordt de cumulatievedichtheidsfunctie gecreërd, anders de pdf van de logistische verdeling.
© 2021 International GeoGebra Institute