Linkersom Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page

Linkersom( <Functie>, <Start x-Waarde>, <Eind x-Waarde>, <Aantal rechthoeken> )
Berekent de linkersom van de functie in het gegeven interval met n rechthoeken.
Sjabloon:Example
Sjabloon:Note
© 2021 International GeoGebra Institute