Lijnen en assen

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page


Rechten

Je kan de vergelijking van een rechte in het invoerveld typen als een lineaire vergelijking in x en y of in parametrische vorm. In beide gevallen kan je in de vergelijking vooraf gedefiniëerde variabelen gebruiken (b. v. getallen, punten, vectoren).

Nota: Je kunt ook de naam van de rechte intypen, gevolgd door een dubbelpunt.
Voorbeeld:
  • Typ g: 3x + 4y = 2 om de rechte g te bepalen door een lineaire vergelijking.
  • Een rechte g in parametervorm bepaal je als: g: X = (-5, 5) + t (4, -3)
  • Definieer de parameters m = 2 en q = -1. De vergelijking h: y = m*x + b bepaalt een rechte h.

Assen

De twee coördinaatassen kan je gebruiken in commando's onder de namen xAs en yAs. In het 3D tekenvenster wordt daar nog een derde as: zAs aan toegevoegd

Voorbeeld: The command Loodlijn[A, xAs] construeert een loodrechte op de x-as door een gegeven punt A.

De parameters van een rechte

Van de rechte a: 2.2 x + 3.3 y = 4.4 geeft

x(a) de waarde 2.2
y(a) de waarde 3.3
z(a) de waarde -4.4 (omdat GeoGebra de vergelijking bewaart als 2.2 x + 3.3 y - 4.4 = 0.

Meer informatie vind je op: Coëfficiënten

© 2022 International GeoGebra Institute