Lengte Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page

Lengte( <Object> )
Geeft de lengte van het object.
Voorbeeld:
  • Lengte( <Vector> ) geeft de lengte van de vector.
  • Lengte( <Punt> ) geeft de lengte van de puntvector van het gegeven punt.
  • Lengte( <Lijst> ) geeft de lengte (dit is het aantal elementen) van de lijst.
  • Lengte( <Tekst> ) geeft het aantal karakters in de tekst.
  • Lengte( <MeetkundigePlaats> ) geeft het aantal punten waaruit de meetkundige plaats bestaat. Gebruik Omtrek[MeetkundigePlaats] voor de lengte van de meetkundige plats zelf. Zie ook Eerste Commando voor meer details.
  • Lengte( <Boog> ) geeft de the booglengte van een hoek of sector.
Lenge( <Functie>, <Startwaarde>, <Eindwaarde> )
Geeft de lengte van de grafiek van de functie over het gegeven interval.
Voorbeeld:
Lengte(2x, 0, 1) geeft 2.23606797749979, of ongeveer \sqrt{5}.
Lengte( <Functie>, <Startpunt>, <Eindpunt> )
Geeft de lengte van de grafiek van de functie tussen de twee punten.
Nota: Wanneer de twee punten niet op de grafiek liggen, bepalen hun x-coördinaten het interval.
Lengte[(<Kromme>, <Start t-waarde>, <Eind t-waarde> )
Geeft de lengte van de kromme tussen de twee waarden van de parameter.
Lengte( <Kromme>, <Startpunt>, <Eindpunt> )
Geeft de lengte van de krromme tussen twee punten op de kromme.

CAS venster

Lengte( <Functie>, <x-start>, <x-einde> )
Berekent de lengte van de grafiek van een functie bepaald door de twee x-waarden.
Voorbeeld:
Lengte(2 x, 0, 1) geeft \sqrt{5}.
Lengte( <Functie>, <Variabele>, <Startpunt>, <Eindpunt> )
Berekent de lengte van de grafiek van een functie tussen Startpunt en Eindpunt.
Voorbeeld:
Lengte(2 a, a, 0, 1) geeft \sqrt{5}.
Nota:
Zie ook de knop Tool Distance.gif Afstand of lengte.
© 2021 International GeoGebra Institute