Invulvak invoegen Macro

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page Sjabloon:Tool Je kunt de waarde van een bestaand object (parameter, functievoorschirft, coördinaten van een punt...) wijzigen door
- te dubbelklikken in het algebra venster en het object een nieuwe waarde te geven
- het object te herdefiniëren in de invoerbalk.
Je kunt ook in het tekenvenster een invulvak creëren. Dit is een tekstveld waarin je kunt typen om de waarde van een reeds bestaand object wijzigen. Je creëert een Invulvak door in de knoppenbalk te klikken op de knop Invulvak invoegen.
Klik vervolgens in het tekenvenster. Typ in het dialoogvenster een titel voor het invulvak en selecteer in de lijst reeds gedefinieerde objecten, voor welk object je een invulvak wil creëren.

Nota: Zie ook het commando Invulvak.
Nota: Een invulvak is beveiligd tegen onbedoeld wijzigen van de eigenschappen.
Je kunt de verwijzing niet zomaar wijzigen en evenmin het invulvak verwijderen. Je kunt dit enkel na rechtsklikken en uitvinken van Object fixeren.
© 2021 International GeoGebra Institute