Inverteer Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page

Inverteer( <Matrix> )
Geeft de inverse matrix.
Voorbeeld: Inverteer({{1, 2}, {3, 4}}) geeft

\begin{pmatrix}-2 & 1\\1.5 & -0.5\end{pmatrix}, de inverse matrix van \begin{pmatrix}1 & 2\\3 & 4\end{pmatrix}.

Inverteer( <Functie> )
Gives de inverse functie.
Voorbeeld:
Invert(sin(x)) geeft asin(x).
Nota:
De functie mag slechts één x bevatten. Er wordt ook geen rekening gehouden met domein of bereik, bijvoorbeeld voor f(x) = x^2 of f(x) = sin(x).
Voor functies met meer dan een x in het functievoorschrift kan je een ander commando gebruiken:
Voorbeeld:
Inverteer(Partiëelbreuken((x + 1) / (x + 2))) berekent de inverse functie.

CAS Venster

Invert( <Matrix> )
Geeft de inverse matrix.
Voorbeeld:
Inverteer({{a, b}, {c, d}}) geeft

\begin{pmatrix}\frac{d}{ad- bc} & \frac{-b}{ad- bc}\\\frac{-c}{ad- bc}& \frac{a}{ ad- bc}\end{pmatrix}

, de inverse matrix van \begin{pmatrix}a & b\\c & d\end{pmatrix}.

Inverteer( <Functie> )
Geeft de inverse functie.
Voorbeeld:
  • Inverteer((x + 1) / (x + 2)) geeft \frac{-2x + 1}{x - 1}.
  • Inverteer(x^2 + 2 x + 1) geeft \sqrt x - 1.
Nota: In het CAS venster werkt het commando ook wanneer het functievoorschrift meer dan een x bevat.
© 2021 International GeoGebra Institute