InverseWeibull Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page

InverseWeibull( <Vorm>, <Schaal>, <Waarschijnlijkheid> )
Berekent de cumulatieve dichtheidsfunctie van een Weibull verdeling voor een kans p, waarbij de Weibull verdeling bepaald wordt door de vormparameter k en de schaalparameter λ.
Met andere woorden, bereken t zo dat P(X ≤ t) = p, waarbij X een willekeurige variabele is met Weibull verdeling.
De waarschijnlijkheid p moet tussen 0 en 1 liggen.
© 2021 International GeoGebra Institute