InverseHyperGeometrisch Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page

InverseHyperGeometrisch( <Populatiegrootte>, <Aantal Successen>, <Steekproefgrootte>, <Waarschijnlijkheid> )
Geeft het kleinste getal n zo dat P(X ≤ n) ≥ p, waarbij p de waarschijnlijkheid is en X een willekeirige hypergeometrische variabele bepaald door Populatiegrootte, Aantal Successen en Steekproefgrootte.
© 2021 International GeoGebra Institute