InverseGamma Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page

InverseGamma( <Alpha>, <Beta>, <Waarschijnlijkheid> )
Berekent de inverse van een cumulatieve dichtheidsfunctie van een gamma verdeling met een waarschijnlijkheid p, voor een gamma verdeling met parameters Alpha and Beta.
In andere woorden, bereken t zo dat P(X ≤ t) = p, waarbij X een willekeurige variabele is met een gamma verdeling.
De waarschijnlijkheid p moet tussen 0 en 1 geven.
© 2021 International GeoGebra Institute