InverseFDistributie Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page

InverseFDistributie( <Noemer vrijheidgraden>, <Teller vrijheidgraden>, <Waarschijnlijkheid> )
Berekent de inverse van de cumulatieve dichtheidsfunctie van een F-verdeling voor een waarschijnlijkheid p, voor een F-verdeling met gegeven vrijheidsgraden.
In andere woorden, bereken t zo dat P(X ≤ t) = p, waarbij X een willekeurige variabele is met een F-verdeling.
De waarschijnlijkheid p moet tussen 0 en 1 liggen.
© 2021 International GeoGebra Institute