InverseChiSquared Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page

InverseChiSquared( <Vrijheidsgraden>, <Waarschijnlijkheid> )
Berekent de inverse van de cumulateive dichtheidsfunctie van een Chi kwadraat verdeling voor een waarschijnlijkheid p, voor een Chi kwadraat verdeling met d vrijheidsgraden.
In andere woorden, bereken t zo dat P(X ≤ t) = p, waarbij X een willekeurige Chi kwadraat variabele is.
De waarschijnlijkheid p moet tussen 0 en 1 liggen.
© 2021 International GeoGebra Institute