InverseCauchy Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page

InverseCauchy( <Mediaan>, <Schaal>, <Waarschijnlijkheid> )
Berekent het inverse van de cumulatieve dichtheidsfunctie van een Cauchy-verdeling voor een waarschijnlijkheid p, waarbij de Cauchy verdeling bepaald wordt door een madiaan m en schaal s.
Met andere woorden, het berekent t zo dat P(X ≤ t) = p, waarbij X een willekeurige Cauchy variabele is.
De waarschijnlijkheid p moet tussen 0 en 1 liggen.
© 2021 International GeoGebra Institute