Iconen knoppen

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

GeoGebra 3.2 en hoger

Verplaatsen 0 Mode move.svg
Nieuw punt 1 Mode point.svg
Rechte door twee punten 2 Mode join.svg
Evenwijdige rechte 3 Mode parallel.svg
Loodlijn 4 Mode orthogonal.svg
Snijpunt(en) van twee objecten 5 Mode intersect.svg
Wissen 6 Mode delete.svg
Vector tussen twee punten 7 Mode vector.svg
Middelloodlijn 8 Mode linebisector.svg
Bissectrice 9 Mode angularbisector.svg
Cirkel met middelpunt door punt 10 Mode circle2.svg
Cirkel door drie punten 11 Mode circle3.svg
Kegelsnede door vijf punten 12 Mode conic5.svg
Raaklijnen 13 Mode tangent.svg
Relatie tussen twee objecten 14 Mode relation.svg
Lijnstuk 15 Mode segment.svg
Veelhoek 16 Mode polygon.svg
Tekst 17 Mode text.svg
Halfrechte 18 Mode ray.svg
Midden of middelpunte 19 Mode midpoint.svg
Cirkelboog met middelpunt door twee punten 20 Mode circlearc3.svg
Cirkelsector met middelpunt door twee punten 21 Mode circlesector3.svg
Cirkelboog door drie punten 22 Mode circumcirclearc3.svg
Cirkelsector door drie punten 23 Mode circumcirclesector3.svg
Halfcirkel door twee punten 24 Mode semicircle.svg
Schuifknop 25 Mode slider.svg
Afbeelding invoegen 26 Mode image.svg
Object tonen / verbergen 27 Mode showhideobject.svg
Label tonen / verbergen 28 Mode showhidelabel.svg
Puntspiegeling 29 Mode mirroratpoint.svg
Lijnspiegeling 30 Mode mirroratline.svg
Verschuiving volgens vector 31 Mode translatebyvector.svg
Rotatie met centrum over bepaalde hoek 32 Mode rotatebyangle.svg
Homothetie 33 Mode dilatefrompoint.svg
Cirkel met middelpunt en straal 34 Mode circlepointradius.svg
Stijl kopiëren 35 Mode copyvisualstyle.svg
Hoek 36 Mode angle.svg
Vector met beginpunt 37 Mode vectorfrompoint.svg
Afstand of lengte 38 Mode distance.svg
Roteer 39 Mode moverotate.svg
Tekenvenster verplaatsen 40 Mode translateview.svg
Inzoomen 41 Mode zoomin.svg
Uitzoomen 42 Mode zoomout.svg
43
Poollijn of middellijn 44 Mode polardiameter.svg
Lijnstuk met vaste lengte 45 Mode segmentfixed.svg
Hoek met gegeven grootte 46 Mode anglefixed.svg
Meetkundige plaats 47 Mode locus.svg
Macro 48 Mode tool.svg
Oppervlakte 49 Mode area.svg
Helling 50 Mode slope.svg
Regelmatige veelhoek 51 Mode regularpolygon.svg
Aanvinkvakje om objecten te tonen of verbergen 52 Mode showcheckbox.svg
Passer 53 Mode compasses.svg
Inversie van punt 54 Mode mirroratcircle.svg
Ellips 55 Mode ellipse3.svg
Hyperbool 56 Mode hyperbola3.svg
Parabool 57 Mode parabola.svg
Regressieanalyse 58 Mode fitline.svg
Gegevens naar rekenblad (verdwenen vanaf versie 5.0) 59 Mode recordtospreadsheet.svg

GeoGebra 4.0 en hoger

Actieknop invoegen 60 Mode buttonaction.svg
Invulvak invoegen 61 Mode textfieldaction.svg
Pen 62 Mode pen.svg
Starre veelhoek 64 Mode rigidpolygon.svg
Veelhoekslijn 65 Mode polyline.svg
Waarschijnlijkheidsrekening 66 Mode probabilitycalculator.svg
Vasthechten / Losmaken van punt 67 Mode attachdetachpoint.svg
Functie onderzoeker 68 Mode functioninspector.svg
Doorsnede van twee oppervlakken 69 32px]]
Vector veelhoek 70 Mode vectorpolygon.svg
Maak een lijst 71 Mode createlist.svg
Complex getal 72 Mode complexnumber.svg
Punt op object 501 Mode pointonobject.svg
Maak een lijst 2001 Mode createlist.svg
Maak een matrix 2002 Mode creatematrix.svg
Maak een lijst van punten 2003 Mode createlistofpoints.svg
Maak een tabel 2004 Mode createtable.svg
Maak een veelhoekslijn 2005 Mode createpolyline.svg
Onderzoek één variabele 2020 Mode onevarstats.svg
Regressieanalyse 2021 Mode twovarstats.svg
Onderzoek meerdere veriabelen 2022 Mode multivarstats.svg
Sorteer 2030
Sorteer_AZ 2031
Sorteer_ZA 2032
Som 2040 Mode sumcells.svg
Bereken gemiddelde van geselecteerde cellen 2041 Mode meancells.svg
Bereken het totale aantal waarden in de geselecteerde cellen 2042 Mode countcells.svg
Bereken het minimum van de geselecteerde cellen 2043 Mode mincells.svg
Bereken het maximum van de geselecteerde cellen 2044 Mode maxcells.svg

GeoGebra 4.2 en hoger

Vrije vorm 73 Mode freehandshape.svg

GeoGebra 5.0

Aanzicht volgens... 502 Mode viewinfrontof.svg
Vlak door 3 punten 510 Mode planethreepoint.svg
Vlak algemeen 511 Mode plane.svg
LOodvlak 512 Mode orthogonalplane.svg
Evenwijdig vlak 513 Mode parallelplane.svg
Loodlijn (3D) 514 Mode orthogonalthreed.svg
Bol met middelpunt en straal 520 Mode spherepointradius.svg
Bol met middelpunt door punt 521 Mode sphere2.svg
Kegel 522 Mode cone.svg
Cilinder 523 Mode cylinder.svg
Prisma 531 Mode prism.svg
Uitrekken naar prisma of cilinder 532 Mode extrusion.svg
Piramide 533 Mode pyramid.svg
Uitrekken naar piramide of kegel 534 Mode conify.svg
Ontvouwing 535 Mode net.svg
Kubus 536 Mode cube.svg
Regelmatig viervlak 537 Mode tetrahedron.svg
Roteer 3d tekenvenster 540 Mode rotateview.svg
Cirkel met middelpunt, straal en richting 550 Mode circlepointradiusdirection.svg
Cirkel met as door punt 551 Mode circleaxispoint.svg
INhoud 560 Mode volume.svg
Roteer rond rechte 570 Mode rotatearoundline.svg
Spiegel t.o.v. een vlak 571 Mode mirroratplane.svg

Door de gebruiker aangemaakt

Door de gebruiker aangemaakt 1 100 001
Door de gebruiker aangemaakt X 100 000+X

es:Referencia:Barra de Herramientas it:Riferimenti:Barra degli strumenti zh:參考:工具編號 no:Referanse:Verktøylinje nn:Referanse:Verktøylinje

© 2021 International GeoGebra Institute