Hoek Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page

Hoek( <Object> )
  • Kegelsnede: Geeft de draaihoek van de hoofdas van de kegelsnede (zie commando Assen).
Sjabloon:Example
  • Vector: Geeft de hoek tussen de x‐as en de gegeven vector.
Sjabloon:Example
  • Punt: Geeft de hoek tussen de x‐as en de puntvector bepaald door het gegeven punt.
Sjabloon:Example
  • Getal: zet het getal om in een hoek (resultaat in [0,360°] of [0,2π] naargelang de standaardeenheid voor hoek).
Sjabloon:Example
  • Veelhoek: Geeft alle hoeken van een veelhoek in tegenwijzerzin.
Sjabloon:Example
Sjabloon:Note


Hoek( <Vector>, <Vector> )
Geeft de hoek tussen de twee vectoren (resultaat in [0,360°] of [0,2π] naargelang de standaardeenheid voor hoek).
Sjabloon:Example
Hoek( <Rechte>, <Rechte> )
Geeft de hoek tussen de twee richtingvectoren van de rechten (resultaat in [0,360°] of [0,2π] naargelang de standaardeenheid voor hoek).
Sjabloon:Example
Hoek( <Rechte>, <Vlak> )
Geeft de hoek tussen de rechte en het vlak.
Sjabloon:Example
Hoek( <Vlak>, <Vlak> )
Geeft de hoek tussen de twee vlakken.
Sjabloon:Example
Hoek( <Punt>, <Hoekpunt>, <Punt> )
Geeft de hoek, bepaald door de gegeven punten (resultaat in [0,360°] of [0,2π] naargelang de standaardeenheid voor hoek).
Sjabloon:Example
Hoek( <Punt>, <Hoekpunt>, <Hoek> )
Geeft de hoek met afmeting α getekend vanuit een punt en een hoekpunt.
Sjabloon:Example
Sjabloon:Note


Hoek( <Punt>, <Punt>, <Punt>, <Richting> )
Geeft de hoek bepaald door de punten en de gegeven Richting, die een rechte of een vlak kan zijn (resultaat in [0,360°] of [0,2π] naargelang de standaardeenheid voor hoek).
Sjabloon:Note
Sjabloon:Example

Sjabloon:Note

© 2021 International GeoGebra Institute