Hoek Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page

Hoek( <Object> )
  • Kegelsnede: Geeft de draaihoek van de hoofdas van de kegelsnede (zie commando Assen).
Voorbeeld: Hoek(x²/4+y²/9=1) geeft 90° or 1.57 als de standaardeenheid voor hoek radialen is.
  • Vector: Geeft de hoek tussen de x‐as en de gegeven vector.
Voorbeeld: Hoek(Vector((1, 1))) geeft 45° of de overeenkomende hoek in radialen.
  • Punt: Geeft de hoek tussen de x‐as en de puntvector bepaald door het gegeven punt.
Voorbeeld: Hoek((1, 1)) geeft 45° of de overeenkomende hoek in radialen.
  • Getal: zet het getal om in een hoek (resultaat in [0,360°] of [0,2π] naargelang de standaardeenheid voor hoek).
Voorbeeld: Hoek(20) geeft 65.92° met graden als eenheid voor hoek.
  • Veelhoek: Geeft alle hoeken van een veelhoek in tegenwijzerzin.
Voorbeeld: Hoek(Veelhoek((4, 1), (2, 4), (1, 1)) ) geeft 56.31°, 52.13° en 71.57° of de overeenkomende hoeken in radialen.
Nota: Wanneer de veelhoek gecreëerd werd in tegenwijzerzin, dan krijg je de binnenhoeken. Werd hij gecreëerd in wijzerzin, dan krijg je de buitenhoeken.


Hoek( <Vector>, <Vector> )
Geeft de hoek tussen de twee vectoren (resultaat in [0,360°] of [0,2π] naargelang de standaardeenheid voor hoek).
Voorbeeld:
Hoek(Vector((1, 1)), Vector((2, 5))) geeft 23.2° of de overeenkomende hoeken in radialen.
Hoek( <Rechte>, <Rechte> )
Geeft de hoek tussen de twee richtingvectoren van de rechten (resultaat in [0,360°] of [0,2π] naargelang de standaardeenheid voor hoek).
Voorbeeld:
  • Hoek(y = x + 2, y = 2x + 3) geeft 18.43° of de overeenkomende hoek in radialen.
  • Hoek(Rechte((-2, 0, 0), (0, 0, 2)), Rechte((2, 0, 0), (0, 0, 2))) geeft 90° of de overeenkomende hoek in radialen.
en in het CAS venster :
  • Hoek(x + 2, 2x + 3) geeft acos \left( 3 \cdot \frac{\sqrt{10}}{10} \right).
  • Definieer f(x) := x + 2 en g(x) := 2x + 3 . Het commando Hoek(f(x), g(x)) geeft acos \left(3 \cdot \frac{\sqrt{10}}{10} \right).
Hoek( <Rechte>, <Vlak> )
Geeft de hoek tussen de rechte en het vlak.
Voorbeeld:
Hoek(Rechte((1, 2, 3),(-2, -2, 0)), z = 0) geeft 30.96° of de overeenkomende hoek in radialen.
Hoek( <Vlak>, <Vlak> )
Geeft de hoek tussen de twee vlakken.
Voorbeeld:
Hoek(2x - y + z = 0, z = 0) geeft 114.09° of de overeenkomende hoek in radialen.
Hoek( <Punt>, <Hoekpunt>, <Punt> )
Geeft de hoek, bepaald door de gegeven punten (resultaat in [0,360°] of [0,2π] naargelang de standaardeenheid voor hoek).
Voorbeeld:
Hoek((1, 1), (1, 4), (4, 2)) geeft 56.31° of de overeenkomende hoek in radialen.
Hoek( <Punt>, <Hoekpunt>, <Hoek> )
Geeft de hoek met afmeting α getekend vanuit een punt en een hoekpunt.
Voorbeeld:
Hoek((0, 0), (3, 3), 30°) geeft (1.9, -1.1).
Nota: Het punt Rotatie( <Punt>, <Hoek>, <Hoekpunt> ) wordt ook gecreëerd.


Hoek( <Punt>, <Punt>, <Punt>, <Richting> )
Geeft de hoek bepaald door de punten en de gegeven Richting, die een rechte of een vlak kan zijn (resultaat in [0,360°] of [0,2π] naargelang de standaardeenheid voor hoek).
Nota: Gebruik maken van Richting laat toe de standaardweergave van een punt in 3D te omzeilen, die enkel kan bepaald worden als [0,180°] of [180°,360°], zodat voor gegeven drie punten A, B, C in 3D de commando's Hoek(A, B, C) en Hoek(C, B, A) de reële waarde geven, zonder intervalbeperking.
Voorbeeld:
Hoek((1, -1, 0),(0, 0, 0),(-1, -1, 0), zAs)) geeft 270° en Hoek((-1, -1, 0),(0, 0, 0),(1, -1, 0), zAs)) geeft 90° of de overeenkomende hoek in radialen.
Nota: Zie ook de knoppen Tool Angle.gif Hoek en Tool Angle Fixed.gif Hoek met gegeven grootte .
© 2021 International GeoGebra Institute