Frequentietabel Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page

Frequentietabel( <Lijst met waarnemingsgetallen> )
Creëert een frequentietabel (als tekstobject) met de absolute frequenties.
De lijst in kolom 1 kan zowel bestaan uit getallen als uit tekst.
Frequentietabel( <Booleaans Cumulatief>, <Lijst met waarnemingsgetallen> )
Als Cumulatief = false, creëert het dezelfde tabel als Frequentietabel( <Lijst met waarnemingsgetallen> )
Als Cumulatief = true, creëert het een frequentietabel met de cumulatieve frequenties.
Frequentietabel( <Lijst met waarnemingsgetallen>,<Schaalfactor (optioneel)> )
Creëert een frequentietabel (als tekst) waarbij je de absolute frequenties vermenigvuldigd met de <Schaalfactor>.
De lijst kan getallen bevatten of tekst.
Met n waarnemingsgetallen creëer je met schaalfactor 1/n een frequentietabel met de relatieve frequenties.
Frequentietabel( <Lijst met klassengrenzen>, <Lijst met waarnemingsgetallen> )
Creëert een frequentietabel (als tekst) met in de eerste kolom de klassen bevat en in de tweede kolom de absolute frequenties.
Alle intervallen, behalve het laatste zijn van de vorm [a, b[. Het laatste interval is van de vorm [a, b].
Frequentietabel( <Booleaans Cumulatief>, <Lijst met klassengrenzen>, <Lijst met waarnemingsgetallen> )
Als Cumulatief = false, creëert het dezelfde tabel als Frequentietabel( <Lijst met klassengrenzen>, <Lijst met waarnemingsgetallen> )
Als Cumulatief = true, creëert het een frequentietabel met de cumulatieve frequenties van de waarden in de eerste kolom.
Frequentietabel( <Lijst met klassengrenzen>, Lijst met waarnemingsgetallen>, <Booleaans Gebruiksdichtheid> , <Dichtheidsschaalfactor (optioneel)> )
Creëert een frequentietabel (als tekst) met in de eerste kolom de klassen en de tweede de frequenties voor het overeenkomende Histogram Commando.
  • Voor een tabel met absolute frequenties neem je Booleaans Gebruikdichtheid = false
  • Voor een tabel met relatieve frequenties neem je Booleaans Gebruikdichtheid = true en als dichtheidsschaalfactor klassenbreedte / (aantal klassen)
Frequentietabel( <Booleaans Cumulatief>, <Lijst met klassengrenzen>, <Lijst met waarnemingsgetallen>, <Booleaans Gebruiksdichtheid>, <Dichtheidsschaalfactor> )
Gebruik dit commando als volgt om een frequentietabel te creëren met de cumulatieve relatieve frequenties:
Frequentietabel( true, <Lijst met klassengrenzen>, <Lijst met waarnemingsgetallen>, true, kl.br./(aantal waarden) )


Nota: Dit commando is gelijkaardig aan de commando's Frequentie en Histogram.
© 2022 International GeoGebra Institute