Frequentietabel Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page

Frequentietabel( <Lijst met waarnemingsgetallen> )
Geeft een tabel (als tekst) waarbij de eerste kolom een gesorteerde lijst is van unieke elementen van lijst L en de tweede kolom de frequentie van elke waarde in de eerste kolom. Lijst L kan zowel uit getallen of tekst bestaan.
Frequentietable( <Boolean Cumulatief>, <Lijst met waarnemingsgetallen> )
Als Cumulatief = false, geeft het dezelfde tabel als Frequentietabel( <Lijst met waarnemingsgetallen> )
Als Cumulatief = true, geeft het een tabel waarvan de eerste kolom dezelfde is als de tabel van Frequentietabel( <Lijst met waarnemingsgetallen> ) en de tweede kolom de cumulatieve frequenties bevat van de waarden in de eerste kolom.
Frequentietable( <Lijst met klassengrenzen>, <Lijst met waarnemingsgetallen> )
Geeft een tabel (als tekst) waarbij de eerste kolom de intervallen (klassen) bevat en de tweede kolom de frequenties van getallen in de Lijst met waarnemingsgetallen, die tot elke klasse in de eerste kolom behoren. Alle intervallen, behalve het laatste zijn van de vorm [a, b[. Het laatste interval is van de vorm [a, b].
Frequentietable( <Boolean Cumulatief>, <Lijst met klassengrenzen>, <Lijst met waarnemingsgetallen> )
Als Cumulatief = false, geeft het dezelfde tabel als Frequentietabel( <Lijst met klassengrenzen>, <Lijst met waarnemingsgetallen> )
Als Cumulatief = true, geeft het een tabel waarvan de eerste kolom dezelfde is als de tabel van Frequentietabel( <Lijst met waarnemingsgetallen> ) en de tweede kolom de cumulatieve frequenties bevat van de waarden in de eerste kolom.
Frequentietable( <Lijst met klassengrenzen>, Lijst met waarnemingsgetallen>, <Gebruiksdichtheid> , <DIchtheidsschaalfactor (optional)> )
Geeft een tabel (als tekst) waarbij de eerste kolom bestaat uit intervallen (klassen) en de tweede de frequenties voor het overeenkomende Histogram Commando.
Frequentietabel( <Boolean Cumulative>, <Lijst met klassengrenzen>, <Lijst met ruwe data>, <Gebruiksdichtheid>, <Dichtheidsschaalfactor> )
Frequentietable( <Lijst met waarnemingsgetallen>,<Schaalfactor (optional)> )
Geeft een tabel (als tekst) waarbij de eerste kolom Waarde een gesorteerde lijst bevat met unieke elementen uit de <Lijst met waarnemingsgetallen> en de tweede kolom Frequentie de frequenties bevat van de waarden in de eerste kolom, vermenigvuldigd met de <Schaalfactor>. De lijst kan getallen bevatten of tekst.
Sjabloon:Example
Sjabloon:Example

Sjabloon:Note

© 2021 International GeoGebra Institute