ExporteerAfbeelding Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page

ExporteerAfbeelding( <Eigenschap>, <Waarde>, <Eigenschap>, <Waarde>, ...)
Exporteerd een afbeelding van het momenteel actieve scherm (of het scherm bepaald door de parameter "view" )


Nota:
 • De Eigenschappen in de parameters van het commando moet je steeds in het Engels typen!
 • De waarden die je kunt gebruiken voor de parameter "view" (venster) zijn:
 • 1 voor Menu view graphics.svg Tekenvenster
 • 2 voor Menu view graphics2.svg Tekenvenster 2
 • -1 voor Perspectives algebra 3Dgraphics.svg 3D Tekenvenster


Voorbeeld:
 • ExporteerAfbeelding("scale", 5)
Toont een popup van het huidige venster zodat de gebruiker kan rechtsklikken -> Save Image As...
 • ExporteerAfbeelding("filename", "afbeelding.png")
Bewaart een afbeeldingsbestand met als naam "image.png" van het huidig actieve venster.
 • ExporteerAfbeelding("filename", "afbeelding.png", "view", 2)
Bewaart een afbeeldingsbestand "afbeelding.png" van Tekenvenster 2.
 • ExporteerAfbeelding("filename", "afbeelding.png", "view", -1)
Bewaart een afbeeldingsbestand "afbeelding.png" van het 3D Tekenvenster.
 • ExporteerAfbeelding("filename", "afbeelding.png", "dpi", 300)
Bewaart een afbeeldingsbestand "afbeelding.png" van het huidige venster met resolutie 300 dpi (dots-per-inch).
 • ExporteerAfbeelding("filename", "afbeelding.png", "scale", 2)
Bewaart een afbeeldingsbestand "afbeelding.png" van het huidige venster met schaal 2 (dit is tweemaal de nominale schermresolutie).
 • ExporteerAfbeelding("filename", "afbeelding.png", scalecm", 2, "dpi", 600)
Bewaart een afbeeldingsbestand "afbeelding.png" van het huidige venster aan 600 dpi met schaal 1 enheid = 2 cm.
 • ExporteerAfbeelding("filename", "afbeelding.png", "width", 1000)
Bewaart een afbeeldingsbestand "afbeelding.png" van het huidige venster met breedte = 1000 pixels.
 • ExporteerAfbeelding("filename", "afbeelding.png", "height", 1000)
Bewaart een afbeeldingsbestand "afbeelding.png" van het huidige venster met hoogte = 1000 pixels.
 • ExporteerAfbeelding("filename", "afbeelding.png", "transparent", true)
Bewaart een transparent PNG-bestand met als naam "afbeelding.png".
 • ExporteerAfbeelding("filename", "afbeelding.svg", "type", "svg")
Bewaart een afbeeldingsbestand "afbeedling.svg" van het huidige scherm in SVG-formaat.
 • ExporteerAfbeelding("filename", "afbeelding.gif", "type", "gif", "slider", a, "loop", true, "time", 200, "width", 400)
Bewaart een zich herhalend animated GIF-bestand van het huidige scherm gecontroleerd door een schuifknop "a" met 200ms tussen de verschillende deelafbeedlingen. Hou de breedte en het aantal stappen van de schuifknop beperkt.

 • ExporteerAfbeelding("filename", "afbeelding.gif", "type", "gif", "view", -1, "rotate", 360°, "slider", a, "loop", true, "time", 200)
Bewaart een zich herhalend animated GIF-bestand van het huidige scherm gecontroleerd door een schuifknop "a" met 200ms tussen de verschillende deelafbeedlingen en roteert het scherm over 360° doorheen de animatie. Hou de breedte en het aantal stappen van de schuifknop beperkt.
Nota:
 • In GeoGebra Klassiek 5 is er geen bestandsnaam parameter waarmee je het bestand kopieert naar het klembord. Dit kan in de toekomst ook zo zijn (met browser ondersteuning) in andere versies.
© 2022 International GeoGebra Institute