Exponentieel Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page

Exponentiëel( <Lambda>, x )
Creëert de kansdichtheidsfunctie (pdf) of exponentiële verdeling met als parameter lambda.
Exponentieel( <Lambda>, <Variabele waarde> )
Berekent de waarde van de cumulatieve dichtheidsfunctie van de exponentiële verdeling voor de variable value v, dit is de kans P(X ≤ v) waarbij X een willekeurige variabele is met een exponentiële verdeling met als parameter lambda.
Nota: Geeft de kans voor een gegeven x-coördinaat (of oppervlakte onder de grafiek van de exponentiële verdeling links van de gegeven x-coördinaat).
Exponentieel( <Lambda>, x, <Boolean Cumulative> )
Wanneer Cumulatief gelijk is aan 'true', creëert het de cumulative dichtheidsfunctie (cdf) van de exponentiële verdeling, anders de pdf van de exponentiële verdeling.

CAS venster

Exponentieel( <Lambda>, <Variabele waarde> )
Berekent de waarde van de cumulatieve dichtheidsfunctie van de exponentiële verdeling voor de variable value v, dit is de kans P(X ≤ v) waarbij X een willekeurige variabele is met een exponentiële verdeling met als parameter lambda.
Voorbeeld:
Exponentieel(2, 1) geeft \frac{e^{2} - 1}{e^{2} } , of ongeveer 0.86.
© 2021 International GeoGebra Institute