Eindwaarde Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page


Eindwaarde( <Rentevoet>, <Aantal perioden>, <Termijn>, <Aanvangswaarde>, <Type (optioneel)> )
Berekent de eindwaarde van een Annuïteit.
  • <Rentevoet> Rentevoet per periode.
  • <Aantal perioden> Totaal aantal betalingen in het verloop van de annuïteit.
  • <Termijn> Het bedrag dat elke periode betaald wordt.
  • <Aanvangswaarde (optioneel)> Het bedrag dat een reeks toekomstige betalingen nu waard is. Wanneer je geen waarde ingeeft, wordt het gelijkgesteld aan 0.
  • <Type (optioneel)> Geeft aan wanneer de betalingen gebeuren. Wanneer je niets invult (of 0) gebeuren de betalingen op het einde van elke periode (postnumerando. Vul je 1 in dan gebeuren de betalingen in het begin van elke periode (prenumerando)
Voorbeeld:
Eindwaarde(10%/12, 15, -200, 0, 1) berekent als eindwaarde of 3207.99.
Nota: Zorg er voor dat de eenheden die je gebruikt voor <Rentevoet> en <Aantal perioden> overeenkomen. Bij maandelijkse betalingen met een gegeven jaarlijkse rentevoet over een looptijd van 4 jaar, moet je zowel rentevoet en aantal periodes omrekenen naar maanden.
Nota: Voor alle argumenten, worden betalingen voorgesteld door negatieve getallen en ontvangsten door positieve getallen.
Nota: Zie ook de commando's Termijn, Rentevoet, Aanvangswaarde en Perioden.
© 2021 International GeoGebra Institute