Driehoekscentrum Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page

Driehoekscentrum( <Punt>, <Punt>, <Punt>, <Getal> )
geeft het n-de driehoekscentrum van een driehoek ABC voor n < 3054.
Voorbeeld:
A = (1, -2), B = (6, 1) en C = (4, 3).
Driehoekscentrum(A, B, C, 2) geeft het zwaartepunt D = (3.67, 0.67) van de driehoek ABC.

Enkele 'driehoekscentra' van driehoeken

Index n Centrum
1 Middelpunt ingeschreven cirkel
2 Zwaartepunt
3 Middelpunt omgeschreven cirkel
4 Snijpunt hoogtelijnen
5 Middelpunt negenpunstscirkel
6 Punt van Lemoine
7 Punt van Gergonne
8 Punt van Nagel
13 Punt van Fermat

zie GeoGebraboek Driehoekscentra

© 2021 International GeoGebra Institute