Chi Kwadraat Test Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken
Accessories dictionary.png
Deze pagina is een deel van de officiële handleiding en kan niet aangepast worden. Graag fouten melden per e-mailKies een versie die kan aangepast worden door gebruikers
Chi_Kwadraat_Test( <Matrix> )
Voert een chi-kwadraat test uit die de gegeven matrix met waarnemingswaarden vergeljikt met de matrix met de verwachtingswaarden, bepaald door de onafhankelijkheidshypothese.
De matrix met de verwachtingswaarden wordt intern berekend. Elke verwachtingswaarde wordt berekend a.d.h.v. de rij- en kolomtotalen van de gegeven matrix met waarnemingswaarden met de formule:
\text{verwachtingswaarde} = \frac{\text{rijtotaal} × \text{kolomtotaal}}{\text{totaal waargenomen}}
De resultaten worden getoond in een lijst in de vorm {verwachtingswaarde, chi-kwadraat test}.
Voorbeeld:
Chi_Kwadraat_Test({{1, 2, 1}, {3, 2, 3}} geeft {0.69, 0.75}.
Chi_Kwadraat_Test( <Lijst>, <Lijst> )
Voert een Goodness of Fit test uit die de gegeven lijst met waarnemingswaarden vergelijkt met de gegeven lijst met verwachtingswaarden.
De resultaten worden getoond in een lijst in de vorm {verwachtingswaarde, chi-kwadraat test}.
Voorbeeld:
Chi_Kwadraat_Test({1, 2, 3, 4}, {3, 2, 4, 2}) geeft {0.31, 3.58}.
Chi_Kwadraat_Test( <Matrix>, <Matrix> )
Voert een chi-kwadraat test uit die de gegeven matrix met waarnemingswaarden vergelijkt met de gegeven matrix met verwachtingswaarden.
De resultaten worden getoond in een lijst {verwachtingswaarde, chi-kwadraat test}.
Voorbeeld:
Chi_Kwadraat_Test({{1, 2, 1}, {3, 2, 3}}, {{2, 3, 2}, {4, 2, 3}}) geeft {0.45, 1.58}.
© 2021 International GeoGebra Institute