BewijsDetail Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page


BewijsDetail( <Booleaanse Uitdrukking> )
Geeft details over het resultaat van Bewijs.

Booleaanse waarden worden in GeoGebra normaal gebruikt in bewerkingen. Het commando Bewijs gebruikt w:nl:Symbolische_wiskunde om te bepalen of een uitdrukking in het algemeen true of false is. Wanneer GeoGebra het antwoord niet kan bepalen, is het resultaat onbepaald. Dit commando werkt zoals het commando Bewijs, maar geeft in een lijst ook details over het antwoord :

  • een lege lijst {} wanneer GeoGebra het antwoord niet kan bepalen.
  • een lijst met een element: {false}, wanneer de uitdrukking in het algemeen niet waar is.
  • een lijst met een element: {true}, wanneer de uitdrukking altijd waar is.
  • een lijst met meerdere elementen die de booleaanwe waarde true bevat, en een andere lijst met een aantal uitsluitende voorwaarden, wanneer de uitdrukking waar is onder bepaalde voorwaarden, b.v. {true, {"ZijnCollinear(A,B,C),ZijnGelijk(C,D)"}}. Dit betekent dat wanneer geen van deze voorwaarden waar is, de uitdrukking waar zal zijn.
  • Een lijst {true,{"..."}}, als de uitdrukking waar is onder bepaalde voorwaarden, maar deze voorwaarden niet in een leesbare tekst kunnen gevat beschreven worden.
Voorbeeld:
Definiëren we een driehoek met als hoekpunten A, B en C, en definiëren we D=Middelpunt(B,C), E=Middelpunt(A,C), p=Rechte(A,B), q=Rechte(D,E). Wanneer BewijsDetail(p∥q) als resultaat geeft {true,{"ZijnGelijk(A,B)"}}, betekent dit dat wanneer de punten A en B niet samenvallen, de middenparallel DE van de driehoek evenwijdig is met de zijnde AB.
Nota: Zie ook het commando Bewijs en Booleaanse waarden.
© 2021 International GeoGebra Institute