Aanpassen van het tekenvenster

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken
Accessories dictionary.png
Deze pagina is een deel van de officiële handleiding en kan niet aangepast worden. Graag fouten melden per e-mailKies een versie die kan aangepast worden door gebruikers


Je kunt het zichtbare deel van het scherm in het Tekenvenster aanpassen door het te verslepen met de knop Tool Move Graphics View.gif Tekenvenster verplaatsen, de knop Tool Move.gif Verplaatsen of door meerdere manieren van zoomen:

 • Je kunt de knoppen Tool Zoom In.gif Inzoomen en Tool Zoom Out.gif Uitzoomen gebruiken.
  Nota: De plaats waar je klikt bepaalt het zoomcentrum.
 • Je kunt het scroll-wiel van de computermuis gebruiken om in- of uit te zoomen.
 • Je kunt sneltoetsen gebruiken om in te zoomen: Sjabloon:KeyCode en om uit te zoomen: Sjabloon:KeyCode.
 • Rechtsklikken (Mac OS: Ctrl-klik) in het tekenvenster opent een Context Menu waarin je eenzoomfactor kunt typen.
 • Je kunt een zoomrechthoek bepalen door rechts te klikken (Mac OS: Cmd - klik) in het tekenvenster en daarna de muis te verslepen naar de overstaande hoek van de diagonaal van de gewenste zoomrechthoek. Loslaten van de muisknop bepaalt de rechthoek die daarna automatisch het hele Tekenvenster vult.
 • Je kunt ook de verhouding van de eenheden op x- en y-as wijzigen in het Eigenschappenvenster.

Objecten tonen en verbergen

In het Algebra venster toont een icoon, links van ieder object of het getoond of verborgen wordt. Klikken op het icoon wijzigt de status van het object.

Eigenschappen van het Tekenvenster (Eigenschappenvenster)

In het Eigenschappenvenster kan je de coördinaatassen, rooster en andere eigenschappen van het tekenvenster aanpassen.

Coördinaatassen en rooster

Rechtsklik (Mac OS: Ctrl-click) om assen en rooster te tonen of te verbergen en selecteer de items Menu Axes.gif Assen of Grid.gif Rooster in het Context Menu. Andere aanpassingen kan je doen in het Eingenschappenvenster.

 • In de tab Basis bijvoorbeeld, kan je de lijnstijl en lijnkleur van de assen en de onderlinge verhouding tussen de assen. Je kunt deze verhouding ook onveranderlijk maken door op het icoon rechts naast de verhouding te klikken.
 • In de tabs xAxis en yAxis kan je de assen apart instellen, de onderverdelingen, eenheden en labels bepalen en kiezen om de assen al dan niet te tonen . Wanneer je de assen wil laten kruisen op het punt (a,b), bepaal je de parameter Assenstelsel bij voor xAs als b en voor yAs als a. De optie w817 betekent dat de as steeds dicht bij de (linker- of onder-)rand van het scherm blijft . De optie Alleen positief toont enkel die kant van het assenstelsel met positieve waarden. Ook hier kan je dit (los van elkaar) voor zowel x-a als y-as doen.
 • In de tab Rooster kan je kleur en lijndikte van het rooster instellen en bepalen of het rooster al dan niet getoond wordt. Drie types van rooster zijn mogelijk: Cartesisch, Isometrisch en Pool.
Nota:
 • Je kunt de assen herschalen door de Sjabloon:KeyCode-toets ingedrukt te houden (PC: ook Sjabloon:KeyCode-toets) en tegelijk de as te verslepen.
 • Het bereik van e assen kan je dynamisch maken. Je kunt b.v. in de tab Basis X Min bepalen als x(A) en Y Min als y(A) zodat de linker onderhoek steeds overeenkomt met het punt A. Met deze instelling kan je niet zoomen!

Navigatiebalk

Je kunt een Navigatiebalk voor het overzicht van de constructiestappen toevoegen aan het Tekenvenster door de optie te selecteren in de tab Basic van het Eigenschappenvenster. Je kunt ook knoppen tonen voor het (manueel of automatisch) afspelen van de opbouw van de constructie en een knop om het overzicht constructiestappen te tonen.

Diverse instellingen

Deze instellingen staan in het laatste deel van de tab Basis van het Eigenschappenvenster.

Achtergrondkleur

Je kunt de achtergrondkleur van het tekenvenster aanpassen.

Tooltips

Je kunt bepalen of Tooltips al dan niet getoond worden en hoe .

Toon muiscoördinaten

Je kunt bepalen of de coördinaten van de muisaanwijzer al dan niet getoond worden.

© 2024 International GeoGebra Institute