Aanhechtenkopie Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page

Aanhechtenkopie( <Object>, <View 0|1|2> )
Als View = 0 wordt een kopie gemaakt van een gegeven object. Voor View = 1 of View = 2 creëert het commando een afhankelijke kopie van het gegeven object met een vaste afmeting in het gegeven Tekenvenster .
Voorbeeld:
Bijvoorbeeld: veelhoek = Veelhoek((0, 0), (1, 0), (1, 1), (0, 1)).
Wanneer Tekenvenster 1 actief is, creëert Aanhechtenkopie(veelhoek, 1) een vierkant met dezelfde afmeting op dezelfde plaats.
Aanhechtenkopie( <Object>, <View 0|1|2>, <Punt 1>, <Punt 2>, <Schermpunt 1>, <Schermpunt 2> )
Als View = 0 wordt een kopie gemaakt van een gegeven object. Voor View = 1 of View = 2 creëert het commando een afhankelijke kopie van het gegeven object waarbij de afmeting in het gegeven Tekenvenster wordt aangepast volgens de affiene transformatie die "Punt1" afbeeldt op een punt waarvan de schermcoördinaten (in pixels) gelijk zijn aan Schermpunt 1, en Punt 2 op een punt waarvan de schermcoördinaten gelijk zijn aan Schermpunt 2.
Voorbeeld:
Bijvoorbeeld: veelhoek = Veelhoek((0, 0), (1, 0), (1, 1), (0, 1)).
Wanneer Tekenvenster 1 actief is, creëert Aanhechtenkopie(veelhoek, 1, (0, 0), (1, 1), (0, 0), (100, 100)) een vierkant 100px x 100px in de linkerbovenhoek van het Tekenscherm.
© 2021 International GeoGebra Institute